ติดต่อสำนัก

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0 2244 5342-6  (5 คู่สาย)

โทรสาร   0 2244 5341

เว็บไซต์  http://secretarygeneral.dusit.ac.th

[su_gmap address=”Suan Dusit University, 295 Nakhon Ratchasima Rd, Khwaeng Dusit, ดุสิต Krung Thep Maha Nakhon 10300″]